Brak i ljubav

Ljubav je vatra. Ali, hoće li vam zagrejati srce ili zapaliti kuću, nikada unapred ne možete znati. (Kraford, Dž.)

Bračna veza nije zakonito izvinjenje protiv ljubavi.

Ko ne ume da čuva tajne, ne ume da voli.

Niko se ne može predati dvema ljubavima.

Ljubav može uvek da raste ili da se smanjuje.

Nema slasti u onome što jedan od ljubavnika silom uzima drugom.

Muškarac obično voli u punoj zrelosti.

Jednom od ljubavnika se propisuje da po smrti drugoga ostane udov dve godine.

Niko bez vrlo opravdanog razloga ne srne biti lišen svog prava na ljubav.

Niko ne može voleti ako nije uveren u ljubav (ako nema nade da bude voljen).

Tvrdičluk obično tera ljubav iz kuće.

Ne treba voleti onu koju čovek, iz sramote, ne bi hteo za ženu.

Prava ljubav žudi samo za milovanjem one koju voli.

Razglašena ljubav retko traje.

Suviše lak uspeh brzo oduzima draž ljubavi; prepreke joj daju vrednost.

Svaka osoba koja voli, bledi pri pogledu na voljeno stvorenje.

Covek uzdrhti kad iznenada ugleda voljeno stvorenje.

Nova ljubav isteruje staru.

Jedino zasluga čini dostojnim ljubavi.

Ljubav koja se gasi brzo iščezne, a retko oživi.

Zaljubljeni je uvek bojažljiv.

Zbog prave ljubomore, ljubavna naklonost uvek raste. (Zakonik o ljubavi, XII vek)

A onda dođe trenutak kada vam je dosadno. To je pravo vre-me za seks. (H. Dž. Vels)

Ako ljubiš, niko ti ne može ništa. (Cezar) Ako se bojiš usamljenosti, ne ženi se. (Čehov)

Ako si čovek — vodi ljubav, ako si cvet — budi mimoza (Igo)

Ako smem da dam savet muškoj polovini čovečanstva — a to je ujedno i ono najpametnije što se može reći o bračnim putovanjima: uvek povedite suprugu sa sobom. (Mi-keš)

Ako žudite za ljubavlju, neka vam kao mamac posluži srce, a ne mozak. (Petefi)

Apstraktno čovek nekako i može voleti bližnjeg, ili čak neki put iz daleka, ali iz bliza skoro nikad. (Dostojevski)

Bar jednom ne treba skrivati činjenice. Ljudski rod održavaju životinjski porivi. (Bertold Breht)

Bez poštovanja nema ljubavi. (Kant)

Bigamista je ličnost koja i druge greške čini više puta. (Selers).

Biti Francuz u ljubavi znači — prevaliti pola puta. (Prever)

Bojati se ljubavi znači bojati se života, a oni koji ga se boje već su tri puta mrtvi. (Rasel)

Bojimo se samo onoga što volimo. (Tolstoj)

Bolje je voleti i izgubiti, nego uopšte nikad ne voleti. (Bernar, S.)

Bračna ljubav stvara čovečanstvo; prijateljska ga usavršava; ali razuzdana ljubav kvari ga i ponižava. (Bacon)

Brak bez dece je dan bez sunca. (Latinska poslovica) 28

Brak iz računa je zajednica ljudi koji nikada ne mogu da računaju jedno na drugo. (O’Henri)

Brak je dvostruka zaprega koja vuče život. Nažalost, gotovo uvek isto kao i sa konjskom zapregom: jedan vuče, a drugi — dozvoljava da ga vuku. (Gitri)

Brak je grob ljubavi, a žena je krst nad njim. (Safir)

Brak je jedina stvarno uspela osveta boga ljudima. (Alen D.)

Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu sauče-sničku saglasnost. (Vajld)

Brak je nalik je ratu: lako ga je otpočeti, ali teško okončati. (Menken)

Brak je nalik na pečurku; da li je dobra ili otrovna primetiš tek kad je kasno. (Servantes)

Brak je napor koji muškarac čini da bi ostao sa jednom ženom. (Zeraldi)

Brak je nešto zbog čega se čovek uvek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. (Sokrat)

Brak je potreba da čovek pobegne od samog sebe. (Bodler)

Brak je sličan smrti: malo ih je koji stupaju u nj pripremljeni. (Tomazeo)

Brak je u izvesnim slučajevima strahovita zabluda s jedne strane, a strahovita prevara, s druge. (Andrić)

Brak je zato toliko omiljen jer spaja maksimum iskušenja i maksimum prilika. (Nestroj)

Brak se mora neprekidno boriti sa zveri koja sve proždire — navikom. (Balzak)

Budite uvereni da za sve što volite morate da platite određenu cenu. (Kristi, A.)

Čak i kada spavaju na istom jastuku, muž i žena različito sanjanju. (Narodna poslovica)

Čovek kome se niko ne sviđa mnogo je nesrećniji od onoga koji se nikome ne sviđa. (Mirabo)

Čovek prvo mora da oseti ljubav da bi spoznao pravo prijateljstvo. (Šamfor)

Čovek stupa u brak zato što je nerazuman, razvodi se zato što nema strpljenja i ponovo

stupa u brak zato što je zaboravan. (Fernandel)

Čudna stvar: prvi znak istinske ljubavi u mladića je stidlji-vost, a u devojke smelost. (Igo)

Da bi se sačuvala knjiga, potrebne su korice. Isto važi i za žene. Muževi koji shvataju ovu mudrost, ukoričavaju svoje žene u krzno. (Parker)

Dobre porodice su uglavnom lošije od drugih. (Houp) Dok je ljubav šlepa — nema povoda za razvod. (Lenč)

Flertovati bez dubljih namera isto je, otprilike, kao planirati putovanje, a nemati prevoz.

(Mastrojani)

Greh u teološkim naukama, zabranjen odnos u sudskoj praksi i pojam za koji filozofi nikako da nađu vremena. (Karl Kraus)

I pahuljica može da izbrusi belutak, ako je vodi ruka ljubavi. (Kronin)

Idealan muž je čovek o kakvom sve žene sanjaju da ga imaju, u stvarnosti ga nema ni jedna. (Manjani)

Idealan muž je onaj koji ne pije, ne karta se, ne okreće se za drugim ženama, ne prepire se i — nema ga. (Ditrih)

Ko ima ženu i decu, dao je taoce sudbini, jer su oni prepreka velikim poduhvatima, bilo u dobru ili u zlu. (Emerson)

Ko se još nije oženio, nije, zapravo, napravio nijednu veću grešku. (Ginis)

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

Tagovi: , ,