Brajan Trejsi

 • Vaša sposobnost da pozitivno i kostruktivno odgovorite na nevolju će pokazati kakva ste vi, u stvari, osoba.
 • Što više težite sigurnosti, to je manje imate.  Ali, što više tražite mogućnosti, veća je verovatnoća da ćete dostići sigurnost koju želite.
 • Žrtva koju podnosite u kratkoročnom smislu, jeste cena koju plaćate da biste obezbedili sigurnost u dugoročnom smislu.
 • Vi ste kao živi magnet; u vaš život stalno privlačite ljude, situacije i okolnosti koje su u skladu sa vašim dominantnim mislima.
 • Razvijte stav zahvalnosti i zahvaljujte na svemu što vam se događa, znajući da svaki sledeći korak jeste korak ka ostvarivanju nečeg većeg i boljeg u odnosu na vašu trenutnu situaciju.
 • Možete postati u većoj meri izvrsna osoba, tako što ćete sebi konstantno postavljati sve više i više standarde i potom čineći sve što je moguće kako bi živeli prema tim standardima.
 • Ako želite da uspete morate naučiti da živite sa neuspesima.
 • U šta god istinski verujete svim srcem to postaje vaša stvarnost.
 • Jedina brana protiv iskušenja, linije najmanjeg otpora i faktora trenutne koristi jeste karakter. Jedini način da se potpuno razvijete jeste da napregnete svoju volju u svakoj situraciji kad ste u iskušenju da uradite ono što je lako i trenutno korisno, a ne ono što je ispravno i neophodno.
 • Kada se razvijete do tačke kada je vaše verovanje u sebe tako jako da znate da možete postići sve što je u vašem umu, vaša budućnost biće neograničena.
 • Prosečna osoba sa prosečnim telentom, ambicijom i obrazovanjem može prevazići najbriljantnijeg genijalca u našem društvu ako ta osoba ima jasan i fokusiran cilj.
 • Potencijal prosečne osobe je poput ogromnog nepreplovljenog okeana, novog neistraženog kontinenta, sveta mogućnosti koji čeka da bude oslobođen i usmeren prema nekom velikom dobru
 • Uspeh je stanje uma. Ukoliko želite da postignete uspeh, počnite da mislite da ste već uspešni.
 • U tom smislu, svakoga dana nađite slobodno vrema da sednete i mirno uronite u pozitivne misli, koje vam ulivaju entuzijazam… duboko u duši svesni toga da će rezultati svega onoga na čemu se dovoljno dugo zadržite u svojim mislima i na čemu vredno radite na kraju postati vidljivi i u vašoj stvarnosti.
 • Postupajte vašim vremenom kao s novcem; kako ga možete najbolje potrošiti da postignete najveće zadovoljstvo.
 • Sve se dešava sa nekim razlogom; jer za svaku posljedicu ili rezultat postoji određen uzrok.
 • Ako želite da promenite ili poboljšate nešto u svom životu, morate da počnete tako što ćete menjati unutrašnje aspekte vašeg uma.
 • Stvar je u tome da ne možete postići cilj izvan vas sve dok to prvo ne kreirate unutar vas.
 • Nivo do kojeg ćete napredovati određen je, uglavnom, nivoom do kojeg želite da se penjete.
 • Vi postajete nepopravljivi optimista kada stvarate navike optimizma!
 • Šta god očekujete sa potpunom sigurnošću, to postaje vaše sopstveno proročanstvo koje ćete sami ispuniti.
 • Svako veliko finansijsko dostignuće predstavlja zbir više stotina manjih napora ili žrtvi, koje niko nikada ne vidi, niti ceni.
 • Tužno je, ali istinito, da ako samo štedite za kišne dane, budite sigurni da će kiša uskoro početi da pada.
 • Ako štedite sa namerom da potrošite taj novac čim vam bude potreban, nećete biti ni svesni kako će vam brzo biti potreban.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: