Artur Šopenhauer (1788-1860)

  • Zdravlje nadmašuje sva materijalna dobra – zdrav siromah, zaista je srećniji od bolesna kralja.
  • Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati sopstvenu.
  • Čovek okrutan prema životinjama ne može biti dobar čovek.
  • Retko kada pomišljamo na ono što imamo, a gotovo uvek na ono što nam nedostaje.
  • Budala ima veliku prednost pred pametnim čovekom, uvek je zadovoljan samim sobom.
  • Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.
  • Sudbina meša karte, a mi igramo.
  • Čovek pun duha, i u potpunoj samoći se izvanredno zabavlja svojim mislima.
  • U samoći bednik oseća svu svoju bedu, veliki duh svu svoju veličinu.
  • Bogatstvo je nalik morskoj vodi – što je više pijemo, to smo žedniji.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: