Artur Šopenhauer (1788-1860)

 • Vera je kao i ljubav: ona se ne da nametnuti. Zato i jeste uzaludan svaki trud da se ona državnim merama uvede ili učvrsti.
 • Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći a sveštenik u svoj njegovoj gluposti.
 • Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga s kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.
 • Divljaci se uzajamno proždiru, a pitomi se uzajamno varaju.
 • Najveća od svih ludosti je žrtvovati svoje zdravlje, ma zašta to bilo: zbog sticanja imovine, zbog napredovanja na poslu, zbog nauke, zbog slave, a da o slasti i kratkotrajnim užicima i ne govorimo; štaviše, zdravlju valja sve podrediti.
 • Oženiti se znači svoja prava prepoloviti, a obaveze duplirati.
 • Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.
 • Najsigurniji način da ne postaneš vrlo nesrećan je taj da ne zahtevaš da budeš vrlo srećan.
 • Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete.
 • Oprostiti i zaboraviti znači stečena dragocena iskustva baciti kroz prozor.
 • Ako se teški gresi okajavaju tek na onome svetu, neka se barem glupi okaju na ovome.
 • Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe.
 • Bogastvo je nalik na morsku vodu; što je više pijemo, to smo žedniji.
 • Vere su kao kresnice: njima je, da bi svetlele, potreban mrak.
 • Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.
 • Sve naše nevolje dolaze odatle što ne možemo biti sami.
 • “On je vrlo nedruštven”, to gotovo već znači: “On je čovek velikih sposobnosti”
 • Sudbina meša karte, a mi igramo.

 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: