Arapske poslovice 2

1. Prođi se prekomerne priče, steći ćeš mudrost.

2. Nemoj se kačiti sa ljudima, jer ti još ne znaš kakvu ti zamku može postaviti blaga osoba, niti kako te može iznenaditi pokvarenjak.

3. Najteži ljudi su onaj što mnogo priča i sebičnjak u nazivanju selama.

4. Neka ti smirenost prestiže brzinu!

5. Drži se onoga što ti je od koristi, a mani se priče sveta.

6. Čuvaj glavu i ono što pamti, i stomak s onim što je unutra.

7. Izbaci pohlepu iz svog srca odvezao si svoje noge.

8. Propao je ko je prodao večno za prolazno.

9. Ako hoćeš da ubediš muškarca u nešto – priđi mu razumu, a ako hoćeš da ubediš ženu u nešto – priđi joj srcu.

10. Kada se lopovi posvađaju – pronađe se ukradeno.

11. Kada se popravi ponašanje nekog čoveka – mnogi se žele pitati s njim, a malo ima neprijatelja; teške stvari mu postaju lake, a ospra srca prema njemu postaju blaga. (Maverdi)

12. Ako čuješ nekog čoveka kako ti pripisuje dobro koje nisi učinio, onda nemoj biti siguran da ti neće pripisati i zlo koje nisi učinio.

13. Kada te napadne priča pomogni se ćutnjom.

14. Svoje potrebe namiruj ćutnjom.

15. Puno činite dobra dela, zbog toga što puno grešite!

16. Najbliži su vatri oni koji se lako pale!

17. Poprav’ prvo sam sebe, pa će ti se ljudi popraviti.
18. Ispuštanje prilike je neprilika.
19. Isplati radnika prije neg’ mu se osuši znoj na rukama.
20. Pomogni svog brata pa makar i glasom.
21. Najbolja spoznaja je kada čovek spozna sam sebe; najbolje znanje je kada čovek ne prelazi ono što zna; najbolja ljudskost je kada čovek ne menja vodu svoga lica; najbolje delo je pomoći unesrećenog.
22. Najbolji čovek je onaj koji je ponizan – a ugledan je, koji je skroman – a imućan je, koji je pravedan – a ima vlast u svojim rukama. (Abdul-Melik b. Mervan.)
23. Primite opravdanje onome ko se pravda.
24. Najveća je mahana da drugome mahanišeš ono što je tvoja mahana.
25. Skrivajte vaša dobra dela isto kao što skrivate i vaša loša dela.
26. Dete je svetiljka kuće bez svetla.
27. Lepe vesti hode, dok loše vesti trče.
28. Priznati istinu je lepo svojstvo.
29. Sigurnost i bezbednost jednog mesta potiču od tebe.
30. Dani su stranice zato pazite šta po njima pišete.
31. Iman-verovanje se deli na dvoje: na ono koje te čuva od ulaska u vatru, i na ono koje te čuva od večnog boravka u vatri.
32. Vedrost lica je osnov međuljudskih odnosa.
33. Oholit se nad robovima je niskost.
34. Potreba za dobrim prijateljem je kao potreba za vodom.
35. Zavist ne nestaje osim smrću zavidnika ili propadanjem onoga na čemu se zavidilo!
36. Istina je najoštrija sablja.
37. Blagost je sredina između srdžbe i slabosti.
38. Ahmakluk je kad izgubiš ono što jedan pametni ima.
39. Dunjaluk je zatvor za vernika, a džennet za nevjernika.
40. Pretvaranje je obiležje licemera.
41. Srećan je onaj ko se pouči drugim.
42. Nesrećan je onaj kojim se poučavaju drugi.
43. Zlo ja lako; dobro je zahtijevno.
44. Prsa su riznice tajni, usne su brava, dok je jezik ključ – stoga neka svako od vas dobro čuva ključ riznica
tajni svojih. (Omer b. Abdul-Aziz.)
45.  Prijatelj kojeg si stekao poklonima – isto tako će ti ga neko drugi steći poklonima.
46. Razuman je onaj koji se udaljio od harama.
47. Učena osoba je ona koja svet poziva dobru svojim primjerom.
48. Opomena pre kazne.
49. Pravda je temelj vladavine.
50. Pravda je najjača vojska.
51. Razum je ono što ti osvetljava put.
52. Ugovor je ono čega se moraš držati – ne bitno bio sklopljen s muslimanom ili nemuslimanom.
53. Oči vide sve osim same sebe.
54. Srdžba – početak joj je ludilo, a kraj kajanje.
55. Kasapina ne može zastrašiti mnogo ovaca.
56. Kalem je ambasador znanja, poslanik ideje i prevodioc razmišljanja.
57. Zavidnik nema mira.
58. Lepa riječ je sadaka.
59. Ko je umoran – legnuće na kamen da se odmori, dok se lenčuga ne može odmoriti ni na perjanom
jastuku.
60. Čovek je onakav kakvim se drži.
61. Čovek je na veri svoga druga, stoga pazite s kim se družite.
62. Čoveka traži ispod njegova jezika.
63. Čojstvo je drugo ime za lepo ponašanje.
64. Ljudi su rudna bogatstva.
65. Nasihat je poput leka – što gorčiji to bolji.
66. Obaveza je lakša od peruške, a teža od brda.
67. Samoća je bolja od pokvarena druga.
68. Dve stvari se ne odvajaju od laži: velika obećanja i velika opravdavanja.
69. I dobar konj ponekada posrne.
70. Gresi utiču na to da čovek, pored Allaha, zaboravi sam sebe.
71. Ako se naslađuješ grehom, znaj da slast prolazi, a da greh ostaje.
72. Da bi ružu ubrao, moraš ruku zavući u trnje.
73. Allah ti je dao svetlo, stoga ga ne gasi grehom.
74. Prvi glas kojeg raspoznaješ je majčin glas.
75. Ipak je iz male semenke izniklo onoliko drvo!
76. Najpreči oprosta su oni koji su bivali u stanju da kažnjavaju pa su opraštali.
77. Čuvaj se suze jetima, i dove mazluma.
78. Vrata dobročinstva su svima otvorena.
79. Spajaj rodbinsku vezu pa makar i selamom.
80. Jaje danas je bolje od kokoške sutra.
81. Prođi se onoga što te se ne tiče – bićeš zadovoljan.
82. S trojicom se ne sme pričati otvoreno: s vladarom-zulumćarom, s bolesnom osobom i sa ženom.
83. Ako očuvaš cvet – imaćeš plod.
84. Ne kupi pčela sa svakog mesta med.
85. Kontriraj strastima svojim – uspećeš.
86. Drži se onoga što vidiš, a batali se onoga što čuješ.
87. Drži se od dunjaluka onoga što ti je dato, i okreni se od onoga što ti nije dato.
88. Sredina je nešto najbolje.
89. Čuvanje jezika je najbolje svojstvo.
90. Najbolji govor je kratak, lep, sažet i zanimljiv.
91. Najbolji ljudi su oni koji su dobročinitelji, i oni koji tačno mere.
92. Savladati svoju dušu je najbolja borba.
93. Minuta sabra će ti donijeti godine mira.
94. Strah od Allaha je glava mudrosti.
95. Post oka je oborit pogled od harama, i zatvorit ga pred činjenjem razvrata i grijeha.
96. Rana od jezika je dublja od rane koplja.
97. Prema ljudima se ophodi onako kako bi voleo da se oni ophode prema tebi.
98. Posrnuće noge je zdravije od posrnuća jezika.
99. Začudite se je onome ko pere noge svoje, a ne pere srce svoje!
100. Razum žene je u lepoti, dok je lepota muškarca u razumu. 

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

Tagovi: