AKO… – Radjard Kipling

Ako možeš da sačuvaš razum
kada ga oko tebe svi gube i osuđuju te.

Ako sačuvaš poverenje u sebe kada svi drugi sumnjaju u tebe,
Ali ne gubeći iz vida ni njihovu sumnju;

Ako možeš da čekaš, a da se ne zamaraš čekajući,
ili da budeš žrtva laži, a da sam ne upadneš u laž,
Ili da te mrze, a da sam ne daš maha mržnji,
i da ne izgledaš u očima sveta suviše dobar, ni tvoje reči suviše mudre.

Ako možeš da sanjaš, a da tvoji snovi ne vladaju tobom,
ako možeš da misliš, a da ti tvoje misli ne budu (sebi) cilj.

Ako možeš da pogledaš u oči pobedi i porazu,
i da, nepokolebljiv, uteraš i jedno i drugo u laž.

Ako možeš da podneseš da čuješ istinu koju si rekao;
izopačenu od podlaca u zamku za budale.

Ako možeš da gledaš svoje životno delo srušeno u prah,
i da ponovo prilegneš na posao sa polomljenim alatom.

Ako možeš da sabereš sve što imaš,
i jednim zamahom staviš sve na kocku,
izgubiš i ponovo počneš da stičeš,
i nikad, nijednom reči ne pomeneš svoj gubitak.

ako si u stanju da prisiliš svoje srce, živce, žile,
da te služe još dugo, iako su te već odavno izdali
i da tako istraješ u mestu, kad u tebi nema ničeg više
do volje, koja im govori: “Istraj!”

Ako možeš da se pomešaš sa gommilom i sačuvaš svoju čast,
ili da opštiš sa kraljevima i da ostaneš skroma.

Ako te najzad niko, ni prijatelj ni neprijatelj ne može da uvredi
ako svi računaju na tebe, ali ne preterano.

Ako umeš dobro ispuniti svaku minutu svog života,
sa šezdeset skupocenih sekundi,
tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu,
i što je mnogo više, bićeš veliki Čovek, sine moj.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: