Agata Kristi (1890-1976)

  • Kajanje. To je gubljenje vremena.
  • Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš.
  • Kada iz vlastitog iskustva saznate šta znači užas, naoružani ste protiv svega u životu.
  • Samo ljudi koje voliš, mogu ti učiniti život nepodnošljivim.
  • Mladi misle da su stari budale, a stari znaju da su mladi budale.
  • Svi grijesi bacaju duge sjenke.
  • Idealan muž treba da je kao arheolog, da što je žena starija to da ga više zanima.
  • Nikad ne radi sam one stvari koje neko drugi može uraditi za tebe.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci: