Kako savest nalaže

U nekim situacijama Kukavičluk postavlja pitanje: “Da li je bezbedno?”

Razboritost postavlja pitanje: “Da li je razborito?”

A Sujeta dođe i pita: “Da li je popularno?”

Ali Savest postavlja pitanje: “Da li je ispravno?”

I tako dođe vreme kad čovek mora prihvatiti stav da nešto niti je bezbjedno, niti je razborito, niti je popularno, ali to mora uraditi jer mu savest kaže da je ispravno.

Martin Luter King Jr.

Share and Enjoy

Slični i Povezani Članci:

  • Nema sličnih članaka